קרן CCF

גוף מנהל:

IBI

 

סקטור:

הלוואות חברתיות

 

אדמיניסטרטור:

Tzur Management


קרן CCF

פיזור גיאורגרפי​ארה״ב​משרד רו״ח מפקח​BDO​

רמת סיכון

8 - רמת סיכון

פוטנציאל תשואה

6 - פוטנציאל תשואה