השקעה באג”ח שקלית או צמודה למדד

אני רוצה להציג לכם בצורה ממוקדת כיצד להשתמש באינפלציה החזויה בשוק ההון בכדי שתוכלו להרוויח יותר מאיגרות החוב שאתם רוכשים. רבים מהמשקיעים מתלבטים בין השקעה באיגרת חוב שקלית שמעניקה תשואה גבוהה שאינה צמודה למדד לבין איגרת חוב הנסחרת בתשואה נמוכה לפדיון אך צמודה למדד המחירים לצרכן. אם נסתכל על הדוגמה שמופיעה על המסך הרי שיש לנו פה שתי איגרות חוב לשלוש שנים. הראשונה אינה צמודה בתשואה של 2.3% והשנייה, צמודה למדד שמעניקה תשואה שנתית לפדיון של 0.2%.

איך מחליטים בין אג”ח שקלית לאג”ח צמודת מדד?

בכדי לדעת איזו איגרת אטרקטיבית יותר בהנחה של החזקה לפדיון צריך שיהיו ברשותנו מס’ נתונים:

  1. מה האינפלציה הגלומה בשוק – כדי לדעת את זה יש להשתמש בנוסחת פישר הפשוטה שבעצם מחלקת את התשואה השקלית שאינה צמודה בתשואה הצמודה. לא לשכוח להוסיף 1 לתשואה במונה ובמכנה ולאחר החילוק להחסיר אותו ולהכפיל ב-100.
  2. במקרה שלנו האינפלציה החזויה או הגלומה עומדת על כ- 2.1% בממוצע בשנה. כלומר בכל שנה בממוצע צריכה להיות אינפלציה שלכ- 2.1% בכדי שנהיה אדישים בין החלופות.
  3. כל שעליכם לעשות הוא להוציא את ציפיות האינפלציה כפי שראינו ולשאול את עצמכם מהי האינפלציה שאתם מעריכים שתיהיה בתקופת ההחזקה.
  4. אם אתם מעריכים שהאינפלציה בפועל תהא גבוהה מ-2.1% אזי כנראה שתבחרו בהשקעה הצמודה. מאידך, אם אתם מעריכים שהאינפלציה השנתית הממוצעת תהיה נמוכה מ-2.1% אזי עדיף לכם לבחור באיגרת השקלית שמגלמת תשואה יותר.
  5. בפועל מה שיקבע אם עשיתם עסקה מוצלחת זה האינפלציה שתצא בפועל.

עד כאן ההסבר הקצר שלי לגבי השימוש באינפלציה החזויה בשוק ההון בכדי שתוכלו להרוויח יותר מאיגרות החוב.