איך מקטינים סיכון בתיק ההשקעות?

נניח ויש לכם שני תיקי השקעות על פי הפירוט הבא:

תיק א’ – בו הסתברות של 50% שתפסידו 8,000 שקלים והסתברות של 50% שתרוויח 20 אלף שקלים.
תיק ב’ – עם אותן הסתברויות בדיוק כמו בתיק א: 50% להפסד של 8,000 שקלים ו-50% לרווח של 20 אלף שקלים. תוחלת הרווח זהה בשני התיקים: 50% כפול מינוס 8000 ועוד 50% כפול 20,000 כלומר, תוחלת הרווח עומדת על 6,000 שקלים. גם סטיית התקן זהה בשני התיקים והיא עומדת על 14%.

בואו נניח שמקדם המתאם בין שני התיקים הוא אפסכלומר, אין קשר בין ההתנהגות שלהם בבורסה. אם נפזר את כספנו באופן שווה בין שני התיקים ניכנס לתוך עץ ההסתברויות הבא: על החצי הראשון אפשר להפסיד 4,000 שקלים או להרוויח 10,000 שקלים. בהינתן שהפסדנו 4,000 שקלים על החלק הראשון אנחנו עדיין יכולים להפסיד גם 4,000 שקלים על החצי השני או שבחצי השני נרוויח 10,000. באותו אופן בדיוק אם הרווחנו 10,000 שקלים על החצי הראשון אנחנו עדיין יכולים להפסיד 4,000 שקלים על החצי השני או להרוויח עליו 10,000 שקלים.

פיזור תיק ההשקעות שומר על תוחלת הרווח אך מקטין את הסיכון

עכשיו בואו נעשה סיכום ביניים: סיכוי של 50% לפסד של 4,000 כפול סיכוי של 50% להפסד של 4,000 שקלים נותן לנו סיכוי של 25% להפסד של 8,000. סיכוי של 50% להפסד של 4,000 שקלים ואז סיכוי של 50% להרוויח 10,000 נותן לנו סיכוי של 25% להרוויח 6,000 שקלים. אותו דבר גם אם מרוויחים 10,000 ואז מפסידים 4,000, גם זה נותן לנו סיכוי של 25% להרוויח 6,000 שקלים. ההסתברות האחרונה היא שהסיכוי של 50% להרוויח 10,000 שקלים יתממש בתיק הראשון וכך גם ה-50% של התיק השני ויהיה לנו ביחד הסתברות של 25% לרווח של 20,000 שקלים.

סיכום שני התיקים יחד ייתן לנו סיכוי של 25% להפסד של 8,000 שקלים.
50% לרווח של 6,000 שקלים ו-25% לרווח של 20,000 שקלים. כדי למצוא את תוחלת הרווח של התיק נעשה מינוס 8,000 כפול 25% ועוד 6,000 כפול 50% ועוד 20 אלף כפול 25%. התוצאה היא 6,000 שקלים. בדיוק כמו תוחלת הרווח של כל נכס בנפרד.

כשנחשב את סטיית התקן (המייצגת את הסיכון), ואני לא אכנס עכשיו לנוסחה אבל היא מופיעה לכם על המסך, נקבל 9.89 בלבד לעומת 14 בכל נכס בנפרד. כלומר באמצעות הפיזור בנכסים ללא מתאם ביניהם הצלחנו לשמור על תוחלת הרווח תוך כדי הקטנת סיכון.

איך להקטין סיכון בתיק ההשקעות – סיכום

עכשיו אתם מבינים את הקונספט של הפיזור בתיק ההשקעות. השאיפה שלנו היא שלצד הנכסים הרגילים יהיו לנו גם נכסים עם תוחלת רווח דומה אבל במתאם נמוך משאר הנכסים. כך אפשר להקטין את הסיכון בתיק ההשקעות, לצמצם זעזועים ולשמור על תוחלת הרווח.