הון חוזר מורכב מנכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות והוא מאפשר להעריך שני מרכיבים חשובים בהתנהלות של חברה – את האיתנות הפיננסית בטווח של ה-12 חודשים הקרובים ואת היעילות התפעולית שלה.

מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות ומלאי.
בעוד שעל המזומנים אין מה להרחיב כי הם פשוט מזומנים, על סעיף הלקוחות והמלאי דווקא יש מה להרחיב.
סעיף הלקוחות מייצג את אלו שקיבלו כבר את המוצר או השירות של החברה אבל טרם העבירו כסף. סעיף זה בעייתי משני טעמים: הראשון כי מדובר בהלוואה חינם שהחברה העניקה ללקוחות, כלומר סוג של אשראי ללא ריבית. הרי אם הכסף היה מתקבל במזומן, החברה יכלה להפקיד אותו אפילו בפיקדון ולהרוויח עליו. חוץ מזה שעצם העובדה שנזילות החברה נפגעת היות והכסף מהלקוחות עוד לא התקבל, החברה עלולה להיקלע בקשיים בפיתוח
העסק, בתשלום לספקים ובהחזרי חוב. טוב, דרור, אבל מי משלם במזומן היום, ברור שלכל חברה יהיה סעיף לקוחות. נכון, זה ברור, השאלה היא כמה ימים לוקח עד שהלקוחות משלמים ואת זה אראה בסרטון נפרד על ימי לקוחות.

גם מלאי גדול מידי יכול להיות בעייתי וגם פה יש שתי סיבות עיקריות – אחת, כסף של החברה נמצא בסוג של מחסן. הרי מלאי הוא לא כסף שעובד וצובר ריבית אלא סחורה ה”יושבת” וממתינה שימכרו אותה רלוונטי או שערכו יפגע. תחשבו למשל על חברת מזון עם מלאי תקוע או על חברת הלבשה.

ממה בנויות ההתחייבויות השוטפות
מבחינת ההתחייבויות השוטפות אזי אלו מורכבות לרוב משני סעיפים עיקריים:
ספקים וחלויות שוטפות.
הספקים נוצרים בגין סחורה או שירות שהחברה קיבלה אך טרם שילמה עליהם, אתם יודעים, שוטף פלוס 30,60,90 וכו’. לרוב, אשראי ספקים אינו כרוך בתשלומי ריבית ולכן זוהי הלוואה בתנאים מצוינים מבחינת החברה. יתרה מכך, עצם העובדה שהספקים מוכנים לתת לחברה אשראי אינו דבר של מה בכך, ראו מקרה קלאבמרקט או מגה שנשארו עם מדפים ריקים כשהספקים הפסיקו לממן אותם. החלויות השוטפות הן כל אותן הלוואות שהחברה צריכה להחזיר בשנה הקרובה.

שימוש ראשון בהון חוזר – הערכת האיתנות פיננסית
אז עכשיו שאנחנו מבינים כל סעיף, נראה שאם הנכסים השוטפים עולים על ההתחייבויות השוטפות זה אומר שהחברה אמורה לקבל יותר כסף בשנה הקרובה ממה שהיא אמורה להוציא ולכן מדובר בסיגנל חיובי מבחינת האיתנות הפיננסית.

שימוש שני בהון חוזר – הערכת היעילות התפעולית
מבחינת היעילות התפעולית ניתן לומר שאם חברה סובלת מבעיות גבייה ומלאי תקוע אזי נראה עליה בהון חוזר אך כזו שמייצרת בעיות לאורך זמן. תחשבו על חברה שמוכרת מבלי לגבות כסף, הרי הכי קל למכור ללקוחות שלא משלמים הבעיה היא שמודל כזה מוביל בסופו של
דבר לקריסה.

הון חוזר – סיכום
ההון החוזר מורכב מנכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות והוא מלמד על האיתנות הפיננסית קצרת הטווח של החברה ועל היעילות התפעולית שלה כדאי להשוות את ההון החוזר לתקופת המדידה הקודמת ולבדוק את השינוי. אם אתם רואים שההון החוזר עולה בקצב גבוה מהמכירות אז ייתכן ויש לחברה בעיית גבייה או מלאי והתפקיד שלכם הוא להעמיק את הבדיקה ולחפש חלקים נוספים בפזל.

שימו לב שיש גם סרטון על יחס שוטף ובכלל סרטונים רבים נוספים שניתן למצוא באקדמיה לשוק ההון של גילאון גורדון.