חוב פיננסי נטו

חוב פיננסי נטו הנו נתון שאנליסטים ומשקיעים מרבים להשתמש בו כשהם בוחנים שווי של חברה ואת יכולת החזר החוב שלה. כלומר, זהו נתון המשמש את משקיעי המניות והאג”ח. בכדי למצוא חוב פיננסי נטו יש לגשת למאזן ולהתחיל מצד ההתחייבויות שמחולקות להתחייבויות שוטפות ושאינן שוטפות. ההתחייבויות השוטפות מלמדות על תשלומים שהחברה צריכה לשלם בתוך שנה וההתחייבויות שאינן שוטפות יחייבו את החברה בביצוע תשלומים בתקופות שעולות על שנה.

שובות אך לא בהכרח זהות לבעלי המניות ולמשקיעים באיגרות החוב של החברה.

שימו לב שלא כל ההתחייבויות הן פיננסיות אלא רק כאלו שמחייבות את החברה לשלם ריבית כמו הלוואות, אג”ח, אשראי בנקאי וכו’. הרבה פעמים תראו בהתחייבויות השוטפות מונח שנקרא חלויות שוטפות. מדובר ביתרת קרן של חוב שהחברה צריכה להחזיר במהלך השנה הקרובה, למשל, חברה שלקחה חוב ארוך שמוחזר בחמישה תשלומים שווים כך שכל תשלום הוא 20%. ה-20% שהחברה אמורה להחזיר בשנה הקרובה נקראים חלויות שוטפות ולכן יש לקחת גם אותם כחלק מחוב פיננסי. השלב הבא הוא לסכום את כל ההתחייבויות הפיננסיות ולהוריד מהן את המזומן, שווי המזומן, ניירות ערך וכל השקעה שהחברה ביצעה על מנת לקבל ריבית. בהקשר זה, שאתם רואים בנכסים השוטפים סעיף מזומן, תיקחו בחשבון שהכסף נמצא כנראה בפיקדון יומי ולכן הוא צובר ריבית.

חוב פיננסי נטו – סיכום

לסיכומו של דבר חוב פיננסי נטו מחושב על ידי סכימת כל ההתחייבויות שהחברה תצטרך לשלם עליהן ריבית והחסרת כל הנכסים שהחברה מקבלת עליהן ריבית. במידה הסכום יוצא שלילי אז לחברה אין חוב פיננסי נטו אלא נכסים פיננסים נטו.
כהערת אגב ובכדי לחדד את הנקודה, ספקים הם לא חוב פיננסי, לא משלמים להם ריבית ומצד שני לקוחות לא משלמים ריבית לחברה ולכן הם לא נכס פיננסי. מדובר רק בפעולות עם מאפיינים ברורים של תשלום או קבלת ריבית.

עד כאן ההגדרה הבסיסית והחשובה של חוב פיננסי נטו. בפוסטים אחרים הנמצאים באתר אני מסביר איך משתמשים בתוצאה המתקבלת בכדי לנתח שווי של חברות ואת יכולת החזר החוב שלהן.

לצפייה בסרטונים ופוסטים נוספים כנסו לאקדמיה לשוק ההון של גילאון וגורדון