הסדרה להאצת הפנסיה והטבות המס לעצמאיים – חלק I

כמעט כל עצמאי או בעל עסק בישראל מוטרד משתי סוגיות מהותיות שבאות בנוסף על האתגרים הרבים הקשורים בפיתוח העסק. הסוגיה הראשונה היא תשלום המס שהוא פשוט מטורף בישראל, והסוגיה השנייה היא הדאגה לפנסיה. הרי בינינו, אם יש לך עסק עצמאי, סביר שבסתר ליבך אתה יודע שאתה לא חוסך מספיק, לא כך ?

בכדי לתת מענה לשתי הסוגיות האלו הכנתי סדרה של שלושה סרטונים שיעזרו לכם העצמאיים ובעלי העסקים למקסם את הטבות המס תוך כדי שתבנו לעצמכם עתיד כלכלי חזק יותר.

מ-2017 עצמאיים חייבים להפריש לפנסיה

נתחיל מכך שהחל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל סכום מינימאלי הנגזר מההכנסה החייבת שלו ומהשכר הממוצע במשק. שימו לב, לא חייבים לקרן פנסיה והיא גם לא תמיד המכשיר הנכון ביותר עבורכם. 

חישוב הסכום להפקדה לפנסיה חובה לעצמאיים

ההפרשה הנדרשת לפנסיה מורכבת משתי מדרגות. המדרגה הראשונה רלוונטית להכנסה חייבת שהיא עד מחצית מהשכר הממוצע במשק. במדרגה זו נדרשים להפקיד 4.45% מתוך ההכנסה החייבת לחיסכון פנסיוני. אני מדגיש הכנסה חייבת, לא המחזור. המדרגה השנייה היא 12.55% על הסכום שבין מחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק. דוגמה לחישוב פנסיה לעצמאיים:

נכון לשנת 2017, השכר הממוצע במשק שרלוונטי להפרשות פנסיוניות עומד על 9,673 שקלים. מכאן שעל הכנסה חייבת של כמחצית מכך, אני מעגל טיפלה לצורכי נוחות ל-4840 שקלים, תצטרכו להפריש בכל חודש כ- 218 שקלים. במידה וההכנסה החייבת שלכם גבוהה מסכום זה, מה שאני מקווה עבורכם, תצטרכו להפריש 12.55% על ההפרש בין ההכנסה החייבת שלכם למחצית השכר הממוצע. כלומר, אם ההכנסה החייבת שלכם עומדת למשל על 8,000 שקלים, אזי תצטרכו להפריש למוצר הפנסיוני 218 שקלים על ה-4,840 שקלים הראשונים ועוד 397 שקלים על ה-3,160 שקלים הבאים. כלומר, סה”כ כ- 615 שקלים בחודש. 

אציין שהמדינה מחייבת אתכם לדאוג לפנסיה של עצמכם עד לתקרה של השכר הממוצע במשק, כלומר 4.45% על מחצית ועוד 12.55% על המחצית השנייה. מי שהכנסתו החייבת גבוהה מהשכר הממוצע במשק יכול להפסיק להפריש על הרווח שמעל השכר הממוצע במשק. אני כמובן לא ממליץ ויכולות להיות לכך השלכות ביטוחיים חשובות, אבל תדעו שזה אפשרי. 

האם להפקיד לפנסיה חובה לעצמאיים בסוף שנה או בכל חודש ?

את ההפרשה ניתן לבצעה בסוף השנה אבל לדעתי עדיף לעשות הוראת קבע על סכום שאתם מעריכים שתרוויחו, למשל על בסיס ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של השנה הקודמת, ואז בחודש נובמבר או דצמבר לבצע את ההתאמות. אני מניח שלרובכם זה כבר פחות רלוונטי לשנה זו, אבל יכול להיות מאוד רלוונטי לשנה הבאה. פשוט כך נוח יותר לנהל את תזרים המזומנים. 

מה קורה למי שיבחר לא להפריש לפנסיה חובה לעצמאיים?

אציין שנכון לשנת 2017 הקנס לעצמאיים שלא יקפידו להפריש למכשיר פנסיוני על פי החוק עומד על 500 שקלים. להערכתי, סכום זה צפוי לעלות עם השנים ובכל מקרה, הקנס הכי גדול הוא אי ההפקדה שכן אף אחד לא רוצה להיות מסכן כלכלית או נטל על הילדים בזמן פרישה. 

פיצול אוטומטי של ההפרשה לפנסיה לעצמאיים לצורך פיצויים בעת אבטלה

ההפרשה של העצמאיים לפנסיה מחולקת כך ששני שליש מההפקדה מוקצה לטובת חיסכון לפרישה ושליש לטובת סוג של פיצויים למקרה אבטלה. במקרה שבו תישארו ללא עבודה תוכלו למשוך את החלק הזה כסוג של דמי אבטלה. כמובן שמשיכת כספי הפיצויים תקטין את הפנסיה בגיל פרישה ותפגע בפטור ממס על הקצבה המזכה. לכן, בדיוק כפי שאני מציע לשכירים, גם לעצמאיים כדאי להימנע ככל שניתן מלגעת בכספי “הפיצויים”. 

זהו, עד כאן החלק הראשון בסדרת האצת הפנסיה והטבות המס לעצמאיים.