מה זה יחס שוטף

יחס שוטף מהווה אינדיקציה חשובה אך לא מספיקה לבדיקת היכולת של חברה מסוימת לעמוד בהתחייבויות קצרות הטווח שלה, כלומר בשנה הקרובה.
היחס השוטף מחושב מתוך מאזן החברה כשיש לקחת את הנכסים השוטפים ולחלק בהתחייבויות השוטפות.
אציין שהנכסים השוטפים מייצגים את כל הנכסים שהחברה יכולה, כביכול, להמיר למזומן תוך שנה וההתחייבויות השוטפות מייצגות את כל ההתחייבויות שהחברה אמורה לשלם במהלך ה-12 חודשים הקרובים.
ככל שהיחס יוצא גבוה יותר, כך ניתן להניח שיכולת החברה לעמוד בהתחייבויות שלה בשנה הקרובה, גבוהה יותר.

דוגמה ליחס שוטף

נניח וסך הנכסים השוטפים של חברה מסוימת עומד על 2.7 מיליארד שקלים וההתחייבויות השוטפות שלה על 1.9 מיליארד שקלים. מכאן שהיחס השוטף של החברה יהיה 2.7 חלקי 1.9 מיליארדי שקלים.
התוצאה המתקבלת היא כ- 1.42, מכאן שניתן לומר שיכולת החברה לעמוד בהתחייבויות שלה לשנה הקרובה טובה למדי.

מה נחשב יחס שוטף טוב ואיזה מספר ידליק לנו נורה אדומה?

בעיקרון, וזה נכון ברוב המקרים בהם מנתחים חברות, אין תשובה חד משמעית – חברה זה דבר מורכב ועוד רגע אמחיש זאת באמצעות דוגמה.
יחד עם זאת מקובל לומר שיחס הגבוה מ-2 נחשב טוב, ויחס הנמוך מ-1 נחשב לא טוב.
האם תמיד אפשר להיות רגועים כשהיחס מעל 2 או ניכנס בהכרח ללחץ כשהיחס נמוך מ-1 ?
התשובה היא לא.

יחס שוטף אינו חזות הכל

בוא ניקח את החברה מהדוגמה שנתתי לפני רגע, היחס השוטף שלה הוא 1.42 כך שלכאורה היא יכולה להחזיר את כל הכסף בשנה הקרובה, אבל רגע. מה אם היא תפסיד במהלך השנה הקרובה 900 מיליון שקלים ויחסרו לה פתאום 100 מיליון שקלים לעמוד בהתחייבויות הקצרות שלה?
ומה אם במהלך השנה הקרובה היא תחלק חלק מהמזומנים כדיבידנד או שאולי היא תרכוש חברה כך שהיחס השוטף ירד מ-1?

באותו אופן לא בהכרח צריך להיכנס לפאניקה שהיחס השוטף נמוך מ-1 כי חברה יכולה לייצר תזרים מזומנים בשנה הקרובה מפעילות שוטפת או ממכירת נכסים שאינם שוטפים וכך לעמוד בהתחייבויות הקרובות.
בנוסף, חברה יכולה גם להנפיק אג”ח, מניות, זכויות או לקבל הלוואה מבנק כנגד נכס לא משועבד שיש לה.
מכאן שהיחס השוטף הוא אינדיקציה טובה להערכת יכולת החברה לעמוד בהתחייבויות שלה בשנה הקרובה אך הוא לגמרי לא מספיק. יש להכיר את החברה ולהעריך מהם המקורות האפשריים שלה לעמוד בהתחייבויות בשנים הקרובות.

זכרו שניתוח פיננסי של חברה הוא סוג של פזל והתפקיד שלנו כמשקיעים וכמנתחי חברות הוא לנסות להשיג כמה שיותר חלקים שיעזרו לנו ליצור תמונה ברורה.

מי שמעוניין לאסוף חלקים נוספים לפזל מוזמן לצפות בסרטונים נוספים בקטגוריה יחסים פיננסים באקדמיה לשוק ההון באתר