חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו הוא עוד יחס פיננסי שנועד למדוד את מבנה ההון של החברה ואת רמת המינוף שלה.
היחס מציג את אחוז ההלוואות והאשראי נטו מתוך עודף ההון הכולל של החברה.
ככל שהאחוז גבוה יותר, כך החברה משתמשת ביותר הון זר פיננסי בכדי לממן את הנכסים שלה ואת הפעילות שלה.
כעיקרון, ככל שהמינוף של החברה גבוה יותר כך בעלי האג”ח צריכים להיות מודאגים יותר שכן מינוף מצוין לבעלי המניות כשהכל בסדר.
הוא מגדיל את הרווחים ואת התשואה על ההון אך הוא יכול לרסק חברות במהירות כשהמצב משתנה.

חישוב חוב פיננסי נטו

הדרך לחישוב החוב הפיננסי ברוטו מופיעה לכם בסרטון נפרד כך שמי שרוצה להתעמק מוזמן לצפות בו.
אזכיר בקצרה את דרך החישוב כל ההתחייבויות שעליהם החברה אמורה לשלם ריבית, פחות כל הנכסים שאמורים להניב ריבית.
את הנתונים לוקחים מהדוח על המצב הכספי של החברה הנבדקת, רצוי האחרון שפורסם.

חישוב ה-CAP נטו

ה-CAP הוא קיצור של המילה capitalization , והיא תולדה של חיבור בין ההון העצמי לחוב הפיננסי נטו.
העניין הוא שההון העצמי מורכב מנכסים פחות התחייבויות ולעיתים יש פער בין השווי בחשבונאי של הסעיפים במאזן לשווי בפועל.
אתם יודעים, השוק לא תמיד מסכים עם המספרים שמספקת ההנהלה.
לכן, במידה ולחברה הנבדקת יש מניה, יש כאלו המעדיפים להשתמש בשווי השוק שלה כתחליף להון העצמי.
במקרה כזה לוקחים את שווי השוק, מוסיפים לו את החוב הפיננסי נטו ומקבלים CAP נטו עדכני יותר.

דוגמה לחישוב יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו

עכשיו כשיש לנו את החוב הפיננסי נטו ויש לנו את ה-CAP, חשבונאי או מסחרי, כל שנותר לעשות הוא לחלק את החוב הפיננסי נטו ב-CAP נטו.
כלומר מוצאים את יחס החוב הפיננסי נטו להון העצמי והחוב הפיננסי נטו.

בואו נעשה דוגמא:
בסרטון שבו אני מסביר על חוב ל-CAP הראיתי שמבני תעשיה שהייתה בסמוך לרבעון השני של 2016 בדירוג BBB+ עמד החוב ל-CAP על 79%.
אבל זה היה חוב ברוטו ל-CAP ברוטו וגם בחברה בדירוג אשראי בינוני מינוס.
עכשיו מעניין לראות חברה חזקה כמו עזריאלי שמדורגת נכון לצילום הסרטון בדירוג גבוה של AA+.

ריכוז המספרים מהדוחות

בהסתכלות בדוח על המצב הכספי של החברה (לשעבר מאזן) נכון לרבעון השני של 2016, ניתן לראות את ההתחייבויות הפיננסיות הבאות:
אשראי מתאגידים בנקאים: כ- 3.2 מיליארד שקלים.
הלוואות מתאגידים בנקאים: כ-2.6 מיליארדי שקלים.
אגרות חוב: כ- 2.3 מיליארדי שקלים.
מנגד נוריד את הנכסים הפיננסים הבאים:
מזומנים ושווי מזומנים: כ-חצי מיליארד שקלים
פיקדונות והשקעות לזמן קצר: כ-54 מילון שקלים.
נכסים פיננסים כ- 1.6 מיליארד שקלים
סיכום כל הנתונים מוביל לחוב פיננסי נטו של כשישה מיליארד שקלים.
ההון העצמי החשבוני עמד על כ-14.3 מיליארד שקלים.
כעת נותר להציב במשוואה:
חוב פיננסי נטו של 6 מיליארד שקלים.
חלקי CAP שהוא 20.3 מיליארד שקלים.
בתוצאה המתקבלת היא קצת פחות מ-30%

השלכות השקעתיות

ניתן לראות שרמת המינוף של חברת עזריאלי נמוכה משמעותית מזו של מבני תעשיה.
וכן, ברור לי שההשוואה לא ממש מדויקת כי כאן בדקנו חוב פיננסי נטו ל-CAP ובמבני תעשיה בדקנו חוב ברוטו ל-CAP ברוטו אבל עדיין מדובר בהבדל גדול מאוד.
זוהי אחת הסיבות המרכזיות לכך שהדירוג של עזראלי גבוה משמעותית מהדירוג של מבני תעשיה, ושאיגרות החוב של עזראלי נסחרות בתשואות נמוכות בהרבה מאלו של מבני תעשיה.

ההבדל בין חוב ל-CAP וחוב פיננסי נטו ל-CAP

ההבדל בין חוב ברוטו ל-CAP ברוטו שהצגתי בסרטון הנפרד לבין חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו הוא לא רק בקיזוז המזומנים ושווי המזומנים מהחוב הפיננסי אלא גם במבנה המינוף.

הרי יכולה להיות סיטואציה שחוב פיננסי נטו ל-CAP יוצא נמוך אבל לא בגלל שהחברה מתנהלת רק מהון עצמי אלא בגלל שהיא מתמנפת בעיקר באמצעות אשראי ספקים.

מקרה כזה יתגלה בהסתכלות על חוב כולל ל-CAP אבל לא בחוב פיננסי ברוטו או נטו ל-CAP.
אני מזכיר שספקים אינם נלקחים בחשבון כחלק מהחוב הפיננסי כי לרוב, אין בגינם ריבית, אך מדובר באשראי שהחברה מקבלת שכן היא קיבלה סחורה ולא שילמה עליה.

מי שמעוניין לאסוף חלקים נוספים לפזל מוזמן לצפות בפוסטים וסרטונים נוספים  באקדמיה לשוק ההון באתר