מנוף פיננסי הוא יחס פיננסי שמציג כמה הון זר, כלומר הלוואות, החברה לקחה ביחס להון העצמי שלה. ככל שהחברה לוקחת יותר הלוואות ביחס להון העצמי כך המנוף גדול יותר. נניח שכל מה שיש לחברה מסוימת הוא נכס נדל”ן בשווי של עשרה מיליון שקלים אל מול הלוואות של שמונה מיליון שקלים. במקרה כזה, קל להבין שההון הזר של החברה הוא 8 מיליון שקלים והון העצמי שהיא הביאה בכדי לרכוש את הנכס הוא 2 שמיליון שקלים בלבד.
יחס המינוף מחושב על ידי חלוקת ההון הזר, במקרה הזה 8 מיליון שקלים בהון העצמי, במקרה הזה שני מיליון שקלים. התוצאה היא יחס מינוף של 4 מה שאומר בעברית שעל כל שקל שהחברה “מביאה מהבית” היא לוקחת ארבעה ממקורות זרים.

משמעות המינוף

למנוף גבוה יש השפעה עצומה על ביצועי הפירמה והוא יכול להטיס אותה למעלה בתקופות טובות או לרסק אותה בעת משברים. בשוק ההון ראינו לא מעט מקרים כאלו בחברות נדל”ן ודוגמאות מצוינות לכך הן חברות אידיבי ודלק נדל”ן שנסחרו ברמות שיא לפני המשבר הפיננסי שהתחיל ב-2007 והגיעו לחדלות פירעון לאחריו. בנוסף, ככל שהמנוף גדול יותר כך הוצאות המימון של החברה גדול ולכן חשוב שהוא יושקע בנכסים שמניבים תזרים גבוה יותר מהוצאות המימון. על כך בסרטונים אחרים שהכנתי לכם על תשואה להון ותשואה לנכסים.

בואו ניקח רגע את החברה מהדוגמה שלנו, במצב הראשוני שווי האקווטי של החברה עומד על 2 מיליון שקלים. כלומר, אם לוקחים את שווי הנכס שעומד על 10 מיליון שקלים ומורידים ממנו את החוב, מקבלים 2 מיליון שקלים שזה בעצם השווי הנכסי הנקי של החברה.

עכשיו נניח שהחברה נמצאת בתקופה חיובית ושווי הנכס על ב-20% מ-10 ל- 12 מיליון שקלים. היות והחוב לא השתנה, שווי האקווטי או ההון העצמי החדש עומד על 12 פחות 8 שהם 4 מיליון שקלים. ארבעה מיליון שקלים לעומת שווי אקווטי של שני מיליון שקלים בלבד לפני העלייה בשווי הנכס. במילים פשוטות בשל המינוף הגבוה יחסית, עליה של 20% בצד הנכסים הובילה להכפלת השווי של החברה. זה נהדר, מינוף הוא ממש מצוין בתקופות טובות אבל מה לדעתכם היה קורה לשווי האקווטי אם שווי הנכסים היה יורד בעשרים אחוזים לשמונה מיליון שקלים?

בדיוק. הוא היה נמחק לחלוטין – משמונה מיליון שקלים נכסים פחות שמונה מיליון שקלים חוב, אפס שווי לבעלי המניות.

דגשים לחישוב מנוף פיננסי

לסיכום, בואו נראה שוב איך מחשבים את המנוף הפננסי: ישנן שתי דרכים עיקריות לחישוב המינוף וזה תלוי מה בדיוק רוצים לבדוק.

אם מחפשים את המנוף של החברה צריך לפתוח את הדוחות הכספיים, לגשת לדוח על המצב הכספי של החברה (מה שפעם נקרא מאזן) ומשם לקחת את סך ההתחייבויות השוטפות ושאינן שטופות. את סכום ההתחייבויות ומחלקים בהון העצמי המיוחס למחזיקי ההון של החברה. אם מחפשים רק את המינוף הפיננסי אזי צריך לקחת מתוך התחייבויות רק את ההלוואות, האג”חים, החלויות השוטפות וכל מה שמשלמים עליו ריבית ולחלק בהון העצמי. כאמור, ככל שהיחס גבוה יותר כך תוצאות החברה הם בעלות פוטנציאל השבחה והרס גבוהים יותר.

תוכלו למצוא הסברים וסרטונים נוספים על יחסים פיננסים באקדמיה לשוק ההון באתר