קורס אג"ח Masters למשקיעים

קורס דיגיטלי פורץ דרך שמיועד לכל מי שמעוניין להכיר לעומק את אחד מאפיקי ההשקעה החשובים ביותר בעולם ההשקעות – איגרות חוב.
חומר הלימוד מועבר עם דגש פרקטי תוך כדי שיתוף הסודות של מנהלי השקעות וזאת בכדי ללוות אתכם צעד אחר צעד, משלב הבסיס ועד לרמה המאפשרת השקעה מקצועית באיגרות חוב.
הקורס כולל שעורים מצולמים המשלבים כלים מתודיים מתקדמים עם דגש על השקעה מעשית.
כל שיעור מחולק לתתי נושאים בכדי לאפשר גישה מהירה לנושאים רצויים ולימוד מותאם ללוחות הזמניים המודרניים.

פירוט התוכן ומעבר לשיעורים

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מאפייני איגרות החוב בבורסה
 • אג”ח כנדל”ן מניב
 • המשמעות של הערך הנוכחי באמצעות הסדר חוב תיאורטי
 • חישוב מחיר ותשואה של אג”ח
 • אג”ח כתוכנית חיסכון משודרגת

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מהו מק”מ וכיצד משקיעים בו בבורסה
 • כיצד להשתתף במכרזי המק”מ של בנק ישראל
 • השקעה מעשית באמצעות קרנות כספיות

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מהן אג”ח ממשלתיות
 • כיצד סוחרים באג”ח ממשלתיות

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • אג”ח ממשלתיות צמודות בשטח
 • מתי כדאי לרכוש אג”ח צמודות ומתי שקליות
 • כיצד מחשבים ומשתמשים בציפיות האינפלציה 
 • תפקידו של בנק ישראל השפעתו על שוק האג”ח

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • ניתוח העונתיות במדדי המחירים
 • הקשר בין העונתיות במדדים לציפיות חזאי המקרו
 • הקשר בין העונתיות במדדים לציפיות האינפלציה הגלומות בשוק והתנהגות המשקיעים בפועל

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • חישוב מחיר הבסיס אקס חלוקת ריבית
 • חישוב שערי הבסיס אקס קרן וריבית ועיוותים שעשויים להצטבר
 • ההבדל בין שיטת חישוב המחירים בפדיון חלקי באג”ח בתל-בונד ושמחוץ לתל-בונד
 • כיצד ניתן לנצל את העיוותים 

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • כיצד המיסוי והעמלות משפיעים על התשואה
 • נוסחת קירוב לחישוב תשואות נטו וברוטו
 • כיצד ניתן לקזז עמלות מתשלומי המס
 • נטו מקוזז
 • השפעת המיסוי והעמלות על אג”ח צמודות מדד

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • נוסחת המח”מ
 • הגורמים המשפיעים על המח”מ
 • חיזוי רווחי/הפסדי הון
 • מקדם התשואה
 • כלל האצבע לחישוב שינוי מחיר אג”ח כתוצאה משינוי תשואה

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מהו עקום התשואות
 • הקשר בין עקום התשואות למצב המקרו כלכלי ושוק המניות
 • מבנה עקום התשואות (קעירות, תלילות וקביעת המח”מ)

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • תיאוריית הציפיות
 • כיצד מחשבים את הריבית העתידית
 • כיצד למצוא את הריבית העתידית בעזרת שוק המק”מ
 • כיצד משפיעה תיאוריית העדפת הנזילות על עקום התשואות

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • כיצד מחשבים את הערך המתואם
 • מהם המאפיינים ומדוע חשוב להכיר

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • משמעות סיכון האשראי
 • מהו דירוג האשראי
 • טעויות בהסתמכות על דירוגי חוב
 • מדדי התל בונד הצמודים
 • מדדי התל בונד השקליים
 • בניית תזרים אג”ח הנפדית לשיעורין

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מהי אג”ח להמרה
 • כיצד מחשבים פרמיית להמרה מיידית
 • יתרונות וחסרונות למנפיק ולמשקיע
 • תרגול

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • כלים פרקטיים להשתתפות בהנפקות אג”ח
 • כיצד לאתר הזדמנויות השקעה שנוצרות סביב הנפקה
 • כיצד להגדיל את הסיכוי לרווח מהיר בהנפקה
 • כיצד להגדיל את סיכוי הרווח בהצעות רכש חליפין

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • כיצד להשקיע באמצעות קרנות נאמנות
 • כיצד להשקיע באמצעות קרנות מחקות ותעודות/קרנות סל

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מהם ההגורמים העיקריים, ולעיתים גם המפתיעים, שמשפיעים או לא משפיעים על שוק האג”ח 

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • כיצד להקטין סיכון מבלי לפגוע בפוטנציאל הרווח
 • בניית תיק השקעות חכם שיעבוד עבורכם באופן שיטתי

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • יחס שוטף – האם לחברה מספיק כסף בכדי להחזיר את החוב בשנה הקרובה?
 • חוב פיננסי
 • הכירו מונח חשוב במיוחד – EBITDA
 • חוב פיננסי נטו ל- EBITDA
 • יחס כיסוי חוב – אחד מהיחסים הפיננסים החשובים ביותר למשקיעי אג”ח

למעבר לשיעור לחץ כאן

 • מבוא וסוגי איגרות חוב בחו”ל
 • מניות בכורה
 • רמות נשייה
 • כיצד סוחרים בחו”ל