IRA (קופת גמל בניהול אישי) – פתרון פיננסי שמאפשר לנהל באופן עצמאי את הכספים הפנסיונים.

איך זה עובד?

פותחים חשבון באחד מבתי ההשקעות שמאפשרים זאת, ומבקשים לנייד לשם את קרן ההשתלמות או קופת גמל שלכם. ישנה גם אפשרות להפקדת כסף חדש לפי תיקון 190.

כמובן שמדיה וניידתם קופת גמל או קרן השתלמות הן יישאר בדיוק באותו מעמד מס.

לאחר שנוצרה לכם קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות ב-IRA, אתם יכולים לבחור בעצמכם את ניירות הערך שיוחזקו בקופה שלכם.

היות ומדובר במכשיר המאפשר ניהול אישי, דמי הניהול נמוכים יחסית והם נעים בין 0.2% ל-0.4%, תלוי בגוף ותלוי בקשרים של מי שמלווה אתכם מבחינה פיננסית (יועץ/מתכנן פיננסי).

עם זאת, צריך לקחת בחשבון שזה מאלץ אתכם לבחור לבד את ניירות הערך ולהערכתנו מדובר בנטל שלרוב פוגע בתשואות, לא רק בהיבט הכלכלי של בחירת המניות אלא גם בהיבט הפסיכולוגי של תזמון השוק ותגובה בנקודות קיצון.

להערכתנו, היתרון המשמעותי ביותר של ה-IRA, הוא ברכישת קרנות גידור או קרנות השקעה לטווח ארוך. זאת היות וגביית המס בקרנות גידור רבות היא שנתית, גם אם אין מכירה בפועל. המשמעות היא שאם יש לכם בקרן גידור המוחזקת בבנק, רווח תיאורטי לא ממומש של 5%, בסוף השנה תצטרכו לשלם מס, לא תאורטי אלא מעשי.

בשורה התחתונה, ניהול באמצעות IRA יכול לעזור בדחיית מס ולעיתים גם בפטור מלא במס, תלוי בסכומים, במועד הפקדות הכספים ובמכשיר (קופת גמל, קרן השתלמות או תיקון 190) .

ההמלצה שלנו להשתמש ב-IRA לצורך השקעה במכשירים אלטרנטיביים מסוימים וקרנות גידור.