גילוי נאות

בעל הרישיון מצהיר בזאת, כדלקמן:

 1. כי הוא עוסק בשיווק השקעות, כהגדרתו בחוק הייעוץ, ואינו עוסק בייעוץ להשקעות.
 2. כי הינו בעל זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידי הגופים המפורטים להלן (“יצרני נכסי הזיקה” ו- “נכסי הזיקה”):
  אלטשולר שחםPrestige Alternative Finance
  ילין לפידותMontreux Capital Management
  הפניקסGSA Coral Student AccommodationFund
  אקסלנסDarwin Leisure Fund
  מיטב דשCarlise Management Company
  הראל ביטוח ופיננסיםGamma Real Estate
  אי.בי.איParkview Financial Fund
  אנליסטMetropolitan Equity Partners
  פסגותAero Capital Solutions
  מורChapford Capital LP
  טריאLaureola Advisors
  BTBAcres Capital
  מגדל חברה לביטוחAV Asset Management
  הכשרה חברה לביטוחBay Point Advisors
  מנורה מבטחיםBridge Invest
  כלל חברה לביטוחBridging Finance Inc.
  נוקד קפיטלCastellan Capital
  כל העונות פיננסיםThemis Capital Advisors
  סיגמא בית השקעותEmerald Creek Capital
  Glide Capital LLCGreenLake Real Estate Fund
  Mansard CapitalKeystone National Group LLC
  LendinvestOld Hill Partners
  Smart Life FundOvation Partners
  Smart Lending FundThird Eye Capital
  Smart Diversified FundLiquidity
  Smart Select Fundהפניקס – Co Invest
  טנדאם קפיטלSellar
 3. מהות הזיקה לנכסי הזיקה, הנה כי בעל הרישיון עשוי לקבל מיצרני נכסי הזיקה, טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסי הזיקה או בקשר עם המשך החזקתם, ועל כן הוא עשויה להעדיף נכסי הזיקה הללו על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לבעל זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסי הזיקה.
לחצו כאן לקבלת מדריך לבניית עתיד כלכלי עצמתי ב-3 צעדים