מהו יחס הון עצמי למאזן וכיצד מחשבים אותו

יחס הון העצמי למאזן או לנכסים מאפשר לבדוק את רמת המינוף של חברה מסוימת בקלות ובמהירות ולכן הוא מאוד פופולארי בפרקטיקה.

היחס מחושב על ידי חלוקת ההון העצמי בסך הנכסים של החברה.

אני מזכיר שסך הנכסים שווה לסך המאזן וכל הנתונים שאתם צריכים בכדי להגיע לתוצאה נמצאים בדוח על המצב הכספי של הפירמה.

ככל שההון העצמי ביחס למאזן יוצא גבוה יותר, כך זה אומר שהחברה משתמשת ביותר מקורות עצמיים בכדי לממן את נכסיה ולכן היא פחות ממונפת.

אם נעשה 1 פחות התוצאה שהתקבלה אז נקבל את אחוז ההון הזר מסך הנכסים של החברה.

דוגמא מעשית למציאת ההון העצמי למאזן

דרך ראשונה – באמצעות הדוחות הכספיים:

אני רוצה להראות את יחס ההון העצמי למאזן של שלוש חברות, כל אחת מתחום אחר אבל כולם בדירוג השקעה זהה של A פלוס:

שופרסל בקמעונאות, סלקום בתקשורת וביג בנדל”ן המניב.

נתחיל מהדוחות של שופרסל ונלך ישר לדוח על המצב הכספי האחרון שפורסם במועד הכנת הסרטון:

הרבעון השני של 2016.

כפי שאתם רואים, סך הנכסים לרבעון האחרון מסתכם בכ-6,777 מיליוני שקלים או במילים אחרון כ-6.8 מיליארד שקלים.

אם נרד עוד קצת למטה בדוח נגיע להון העצמי הכולל שמסתכם בכ-1,161 מיליוני שקלים או כ- 1.2 מיליארדי שקלים.

שימו לב שמתחת לשורה של סה”כ הון, ישנה שורה של סה”כ ההתחייבויות והון וגם היא כמו סה”כ הנכסים מסתכמת ב- 6,777 מיליוני שקלים.

הגיוני, אמרנו כבר שסה”כ המאזן צריך להיות שווה לסה”כ הנכסים.

עכשיו בואו נחשב את יחס ההון העצמי למאזן של חברת שופרסל, אני עושה

1.2 חלקי 6.8 ומקבל כ-17.6%.

זה אומר שכ-17.6% משווי הנכסים של שופרסל ממומן באמצעות ההון העצמי וכל השאר, כ-82.4% באמצעות הון זר.

דרך שנייה – חישוב באמצעות אתר הבורסה:

מי שרוצה להגיע להון העצמי למאזן מבלי לפתוח את הדוחות, יכול להיכנס לאתר הבורסה לניירות ערך,

לחפש את החברה הרצויה, למשל סלקום.

רושם את שם החברה, ואז בוחר את הנייר מתוך הטבלה והולך ללשונית פרטי החברה.

נגלול טיפה למטה

ונקבל את עיקריי הדוחות.

ניתן לראות את ההון העצמי, כ-1.3 מיליארד שקלים

ואת סה”כ המאזן שעומד על כ-6.4 מיליארדי שקלים.

חלוקה של ההון העצמי בסך המאזן תניב יחס של 20%

דרך שלישית – שימוש בנתון מחושב:

החברה האחרונה היא חברת הנדל”ן המניב ביג שגם פה, נסמן, נלך ללשונית פרטי חברה, נרד למטה.

כמובן שרואים את ההון העצמי ואת המאזן אבל שימו לב שגם ניתן לראות ישר את ההון העצמי למאזן, הבורסה עושה את החישוב בשבילנו.

זה כמובן נכון גם לחברות האחרות אבל רציתי להראות לכם את כל הדרכים.

אם אתם לא רוצים להסתמך על אחרים, אתם יכולים לחשב בעצמכם דרך הדוחות הכספיים של החברה, כפי שהראיתי לכם קודם.

בכל מקרה, ההון העמי למאזן של חברת ביג עומד על כ-34%.

איך יודעים אם יחס הון עצמי למאזן מספק או מרמז על בעיה?

אז כיצד ייתכן שאצל סלקום יחס הון עצמי למאזן עומד על כ-17%, בשופרסל כ-20% בביג הוא מהווה כ-34% ועדיין שלושת החברות באותו דירוג?

זאת היות ולכל ענף יש את המאפיינים שלו.

הנכסים העיקריים שיש לבעלי החוב בסלקום הם לא האנטנות הסלולריות אלא התזרים השוטף שהחברה יודעת לייצר מהלקוחות שלה.

לכן בחברה כזו יחסי כיסוי ו/או חוב פיננסי נטו ל-EBITDA חשובים יותר מעודף הנכסים על החוב.

בשופרסל יש חשיבות ליכולת החברה לייצר תזרים מזומנים גבוה ביחס להחזרי החוב אבל גם יש חשיבות לערך של הסניפים עצמם.

בביג, עודף הנכסים הוא ממש מתקרב לייצג את שווי החברה עצמה.

הרי מדובר בנכסי נדל”ן שמניבים תזרים.

לכן במידה והחברה תפשוט את הרגל, סביר שיהיה אפשר למכור את הנכסים לצד ג’ ולהחזיר לבעלי הא”גח את הכסף.

זאת במיוחד כל עוד יחס ההון העצמי למאזן נמצא ברמה טובה יחסית של 25% ומעלה והנכסים ממוקמים באזורי ביקוש מוכרים.

יחס הון למאזן נמוך טוב לבעלי האג”ח, עלול להיות בעייתי למחזיקי המניות

לסיכום, ככל שההון העצמי למאזן גבוה יותר כך סביר שהחברה תיהנה מדירוג אשראי גבוה יותר, תשואות נמוכות יותר על איגרות החוב שלה אך תשואה מוגבלת יחסית לבעלי במניות.

מכאן, שהעדפה שלכם תלויה בכובע שבו אתם מנתחים את החברה, כבעלי מניות או אג”ח.

מי שמעוניין לקחת את הידע שלו על איגרות חוב וניהול הכסף שלו לרמה הבאה, מוזמן לצפות בקורס אג”ח Masters למשקיעים אשר זמין עבורכם באקדמיה לשוק ההון באתר.