מהו יחס ROE

יחס ROE , Return On Equity או תשואה על ההון בעברית הוא יחס המצביע על הרווחיות של החברה ביחס להון העצמי שלה והוא מהווה אינדיקציה לתשואה על ההון שהשיגו בעלי המניות עבור השקעתם.
כמובן שככל שיחס ה-ROE יוצא גבוה יותר, כך החברה רווחית יותר ולבעלי המניות סיבה טובה יותר להיות מרוצים ולהיפך.

הנוסחה לחישוב ה-ROE

הדרך לחשב את התשואה להון היא באמצעות חלוקת הרווח הנקי או הרווח הנקי לפני מס בממוצע ההון העצמי בין תחילת השנה לסוף השנה. הסיבה לכך שאנחנו מקפידים על ממוצע נובעת מהעובדה שההון העצמי של החברה עשוי להשתנות במהלך התקופה. אם למשל חברה הנפיקה מניות באמצע שנה מסוימת ובכסף שגייסה רכשה חברה אחרת שהניבה רווחים בחלק מהחודשים. במקרה כזה חלוקת הרווח הנקי המוגדל בהון העצמי של תחילת השנה עלולה להציג יחס ROE גבוה באופן מעוות.

דוגמא לחישוב ROE

בואו נעשה דוגמה שתמחיש את השימוש בנוסחת – ROE.
הרווח הנקי של חברה הפועלת בענף הקמעונאות עומד 153 מיליון שקלים.
השלב הבא הוא לעשות ממוצע בין ההון העצמי של החברה שהסתכם בשנה הקודמת ב- 1,009 מיליון להון העצמי של השנה הנוכחית שהסתכם ב-1,170 מיליון שקלים. כלומר, ממוצע של כ- 1,090 מיליון שקלים.
עכשיו בואו נציב בנוסחת ה- ROE ונמצא על התשואה על ההון שעשה החברה באותה שנה:
153 חלקי 1,090 שהם 14%.

הסקנת מסקנות מה- ROE

טוב או רע? על פניו לא רע אבל אתם יודעים מה צריך לעשות עכשיו?!
להשוות לחברות המתחרות מאותו ענף ולתקופות קודמות ולראות את המגמה.
אם נשווה בין ה- ROE, תשואה להון שקיבלו בדוגמה הזו לתשואה על הנכסים שקיבלנו בסרטון שבו הסברתי על ה- ROA נראה שיש הבדלים בין השניים.
בעוד שה- ROA יצא 3.8% ה-ROE יצא גבוה יותר וכפי שראינו כ-14%.

ההבדל בין ROE ל- ROA

מה יכול להסביר את הפער?
רמז, ROA (יש סרטון נפרד) מייצג את התשואה על הנכסים ללא קשר לאופן המימון שלהם וה-ROE מציג את התשואה על ההון שבעלי המניות הכניסו לחברה והוא לוקח בחשבון את הוצאות המימון.
תחשבו על זה קצת ואז תצפו בתשובה בסרטון המרתק שהכנתי לכם על הקשר בין המינוף ל- ROA וה-ROE.

מי שמעוניין לקחת את הידע הפיננסי שלו לרמה הבאה מוזמן לצפות בקורס הדיגיטלי המתקדם – אג”ח Masters למשקיעים שזמין עבורכם באקדמיה לשוק ההון של גילאון וגורדון