יחסים פיננסים

מהו יחס שוטף וכיצד משתמשים בו?

מה זה יחס שוטף יחס שוטף מהווה אינדיקציה חשובה אך לא מספיקה לבדיקת היכולת של חברה מסוימת לעמוד בהתחייבויות קצרות הטווח שלה, כלומר בשנה הקרובה.

  • 24 במרץ 2020
  • 0 תגובות

יחסים פיננסים

מהו מנוף פיננסי?

מהו מנוף פיננסי מנוף פיננסי הוא יחס פיננסי שמציג כמה הון זר, כלומר הלוואות, החברה לקחה ביחס להון העצמי שלה. ככל שהחברה לוקחת יותר הלוואות

  • 24 במרץ 2020
  • 32 תגובות

יחסים פיננסים

מהו חוב פיננסי נטו ל- CAP ואיך מחשבים אותו?

חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו הוא עוד יחס פיננסי שנועד למדוד את מבנה ההון של החברה ואת רמת המינוף שלה.היחס מציג את אחוז ההלוואות והאשראי

  • 24 במרץ 2020
  • 13 תגובות

יחסים פיננסים

מהו הון עצמי למאזן וכיצד משתמשים בו

מהון יחס הון עצמי למאזן וכיצד מחשבים אותו יחס הון העצמי למאזן או לנכסים מאפשר לבדוק את רמת המינוף של חברה מסוימת בקלות ובמהירות ולכן

  • 24 במרץ 2020
  • 2 תגובות

יחסים פיננסים

מהו יחס ימי לקוחות וכיצד משתמשים בו

מהו יחס ימי לקוחות יחס ימי לקוחות הם יחס פיננסי מקבוצת מדדי היעילות התפעולית והם מספקים אינדיקציה לגבי יכולת החברה לגבות כסף מהלקוחות שלה. היחס

  • 24 במרץ 2020
  • 3 תגובות